מרכז מדיה

הפחתת רגולציה בעקבות הסכמי אברהם לשלום

22 דצמבר 2020

לקוחות וידידים יקרים,

בהמשך לחתימת חוזה השלום "הסכמי אברהם לשלום" בין מדינת ישראל ובין איחוד האמירויות ובין מדינת ישראל ובחריין, משרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות הציבור את טיוטת צו יבוא חופשי (הוראת שעה), התש"ף – 2020 (תיקון), התשפ"א – 2020 ("טיוטת צו יבוא חופשי") וכן את טיוטת תיקון הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד – 2014 ("הודעה בדבר הארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים").

בעקבות כינון יחסים דיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות ובחריין, בכוונת משרד הכלכלה להסיר את איחוד האמירויות ובחריין מההודעה בדבר הארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים. בנוסף לזאת, בכוונת משרד הכלכלה להסיר מגבלות יבוא מיוחדות הקיימות בגין יבוא טובין ספציפיים (הטובין מסווגים בפרקים 39 ו-68 לצו תעריף המכס והפטורים ומס-קנייה על טובין התשע"ז – 2017)  מאת איחוד האמירויות ובחריין על ידי תיקון צו יבוא חופשי. תיקוני חקיקה אלה, עם כניסתם לתוקף, יביאו להחלת הרגולציה הרגילה על יבוא טובין מהאמירויות ובחריין ללא כל הגבלה נוספת מיוחדת.

מדובר בצעד חיובי, הפותח את השערים ליבוא מסחרי של טובין ללא כל הגבלה מיוחדת מאת איחוד האמירויות ובחריין וזאת לצורך יישומה המעשי של כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בחתימת הסכמי השלום.

 

את הערות ציבור ניתן להעביר עד ליום 29/12/2020.

לטיוטת צו יבוא חופשי >> לחצו כאן

טיוטת תיקון הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים >> לחצו כאן

********************************************

נשמח לייעץ ולסייע בכל נושא.

הרצוג פוקס נאמן

 

מאיר לינזן | שותף מנהל

ראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

 

איריס וינברגר | שותפה

מיסים עקיפים וסחר חוץ

weinbergerI@herzoglaw.co.il

 

דניאל רייזנר | שותף

מסחר ומשפט בין לאומי וביטחון פנים

reisnerd@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +