סגור

תאגידים

למשרד הרצוג פוקס נאמן ניסיון רב בייצוג וליווי תהליכי הפרטה ושינויי מבנה של חברות ממשלתיות.

המשרד היה מעורב וממשיך להיות מעורב במרבית ההפרטות ושינויי המבנה שנעשו בישראל בשנים האחרונות וייצג את כל השחקנים הרלוונטיים בהליכים אלו. כך למשל, המשרד ייצג את רשות החברות הממשלתיות בפיצול בתי הזיקוק לנפט ובהליך הפרטת בית הזיקוק באשדוד; המשרד ייצג ומייצג את חברת הדואר וחברת החשמל, בין היתר, בהליכי שינויי המבנה שלהם; המשרד ייצג את רוכשי גרעין השליטה בכימיקלים לישראל, טיפל מטעם רשות החברות הממשלתיות בהפרטת חברת השקם, ליווה את הפרטת רשות הנמלים וייצג את רוכשי גרעין השליטה בבזק, החברה הישראלית לתקשורת.


אהוד סול

שותף

הפרטות ושינוי מבני, מיזוגים ורכישות, שוקי הון וניירות ערך, תאגידים

ניר דאש

שותף

הפרטות ושינוי מבני, מיזוגים ורכישות, שוקי הון וניירות ערך, תאגידים

+ See More

נשמח לעמוד לרשותכם. אנא מלאו את הטופס הבא