מרכז מדיה

רשות ניירות ערך פרסמה עדכון בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL

5 ינואר 2022

רשות ניירות ערך פרסמה עדכון בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL.
תקיים וובינר בנושא.

לקוחות וידידים נכבדים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") מעודדת תאגידים מדווחים לעבור לדיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL, מתכונת דיווח מקובלת בעולם, שנועדה לשפר את יכולת הגישה והניתוח של משתמשי הדוחות הכספיים בארץ ובעולם לנתונים המופיעים בהם ("המתכונת החדשה").

דיווח במתכונת החדשה יהפוך למחייב רק לאחר שתתוקן החקיקה הרלוונטית, ואולם הרשות מעודדת תאגידים מדווחים להצטרף לאמץ מתכונת זו באופן וולונטרי במועד מוקדם יותר, וזאת בתיאום עם הרשות.

החל מתחילת המועד לדיווח וולונטרי ובתיאום מול הרשות, יתאפשר לתאגיד לצרף לדיווחיו דיווח במתכונת החדשה, באופן שהתאגיד יוכל להתנסות בתשתיות החדשות ולדמות תהליך דיווח iXBRL  מלא.

מבין התאגידים שיצטרפו לשלב הוולנטרי, הרשות תעניק עד 30 רישיונות להטמעת iXBRL (רישיון אחד לתאגיד) למשך שנה, וכן סל שעות תמיכה. התאגידים יבחרו באמצעות הגרלה.

הרשות קוראת לכלל התאגידים לנצל את תקופת המעבר, להיערך לדיווח דוחות כספיים במתכונת החדשה, ולהתנסות בדיווח כאמור לתקופה מסוימת. בכך, למעשה, לתאגיד תהיה הזדמנות להכשיר את מנגנוני הדיווח הפנימיים לשלב המנדטורי ולהסיר מחסומים שיכולים למנוע ממנו עמידה בחובותיו על פי דין בבוא העת.

הרשות תקיים וובינר (מפגש דיגיטאלי) בתאריך 9.1.2022 בשעה 10:00 כדי להסביר אודות אימוץ שיטת הדיווח ולאפשר שיח ישיר עם סגל הרשות. הוובינר מיועד לתאגידים הבוחנים הצטרפות לשלב הוולונטרי או כאלה המבקשים להתעדכן בנושא המעבר לדיווח במתכונת החדשה. במסגרת הוובינר יינתן הסבר על שיטת הדיווח החדשה, דוגמאות לתוצרים ומענה לשאלות שכיחות שהתקבלו ברשות או שיועלו ע"י המשתתפים.

לעדכון רשות ניירות ערך ולפרטים בדבר אופן ההרשמה לשלב הוולונטרי >> לחצו כאן.

לרישום לוובינר >> לחצו כאן.

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני ניירות ערך, דיני חברות והרגולציה של שוק ההון. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +