הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

קול קורא מטעם הצוות הבין-משרדי לבחינת השימוש בבינה מלאכותית ולמידת מכונה במגזר הפיננסי

מרכז מדיה

קול קורא מטעם הצוות הבין-משרדי לבחינת השימוש בבינה מלאכותית ולמידת מכונה במגזר הפיננסי

10 אפריל 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

בעת האחרונה אנו נחשפים לשימוש הולך וגובר בבינה מלאכותית, אשר עשוי לבוא לידי ביטוי גם במגזר הפיננסי. על כן, בחודש יולי 2022, פורסם דוח אקדמי בנושא "בינה מלאכותית במגזר הפיננסי: שימושים נפוצים, אתגרים וסקירה השוואתית של התמודדות רגולטורית" ("הדו"ח"), מטעם המחלקה למשפט כלכלי בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

• לצפייה בדו"ח >> לחצו כאן

בהתאם להמלצות הדו"ח, הוקם צוות משותף המורכב מנציגי משרד האוצר והמשפטים (ייעוץ וחקיקה), רשות ניירות ערך, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, רשות שוק ההון ורשות התחרות. בין היתר, הצוות הוקם במטרה לגבש תמונת מצב עדכנית של השימוש בבינה מלאכותית במגזר הפיננסי; לגבש המלצות ביחס לאסדרה ועיצוב האסדרה הראויה (ככל שנדרשת), לרבות הסרת חסמים לפעילות רצויה; וכן לבחון הבהרות משפטיות (ככל שנדרשות) ביחס לדין הקיים, תוך שקילת שיקולי מדיניות ואינטרסים נוספים הקשורים במערכת הפיננסית.

ביום 29 במרץ, 2023 פרסם הצוות המשותף קול קורא לציבור, בו הוא פונה לקבלת מידע על השימושים הקיימים והצפויים בבינה מלאכותית במגזר הפיננסי ובמוסדות פיננסיים, לרבות נתונים, מחקרים ומאמרים.

• לצפייה בקול קורא >> לחצו כאן

לעניין זה, ההתייחסות למונח "בינה מלאכותית" היא במובנה הרחב, לרבות מערכות הכוללות מודלים מתקדמים המעבדים נתונים באופן אוטומטי (מלא או חלקי) לצורך ניפוק תחזיות, המלצות, החלטות וכדומה וכן מערכות ליצירת תוכן עבור שחקנים בסקטור הפיננסי. בפרט מבקש הצוות ללמוד על אופי השימושים; התועלות והסיכונים הנובעים משימושים אלה; האתגרים הרגולטוריים, המשפטיים או האחרים שעומדים בפני מפתחים, חברות ומוסדות פיננסיים; סוגי הפרקטיקות שאומצו להתמודדות עם האתגרים, החסמים והסיכונים הנובעים משימוש אלה, וכן נושאים נוספים שעל הרגולטורים והממשלה להידרש אליהם בבואם לבחון את האסדרה של תחום זה.

במשרדנו יחידה ייעודית המתמחה ברגולציה פיננסית, ובכלל זה בליווי גופים פיננסים, זירות סוחר, ברוקרים, בורסות ובעלי רישיון מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, נוכח התפתחויות רגולטוריות.
הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר לצורך הגשת התייחסות לפרסום הצוות המשותף, אותה יש להגיש עד ליום 1 במאי, 2023.

 
מחלקת בנקאות ומימון
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +