הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

רשות ניירות ערך פרסמה התפתחויות מהעת האחרונה בנוגע להתקדמות בהגשת דיווחים בפורמט iXBRL

מרכז מדיה

רשות ניירות ערך פרסמה התפתחויות מהעת האחרונה בנוגע להתקדמות בהגשת דיווחים בפורמט iXBRL

19 פברואר 2023

לקוחות וידידים נכבדים, 

מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך פרסמה מספר התפתחויות מהעת האחרונה בנוגע להתקדמות בהגשת דוחות כספיים בפורמט iXBRL. מתכונת הדיווח iXBRL הינה שיטת דיווח מקובלת בעולם, שנועדה לטייב את הדוחות ולהנגיש את הנתונים הכספיים של התאגידים המדווחים לעיבוד דיגיטאלי. כך, תאגידים מדווחים יוכלו להגדיל את החשיפה של פעילותם בפני אנליסטים ומשקיעים בעולם.

להלן עיקרי ההתפתחויות מהעת האחרונה:

1. הרחבת השלב הוולונטרי
רשות ניירת ערך קוראת לכלל התאגידים לנצל את התקופה עד להפיכת הדיווח בפורמט iXBRL למנדטורי, ולהיערך מבעוד מועד לדיווח לפי פורמט iXBRL.
ההרשמה לשלב הוולונטרי תתאפשר עד יום 1 במאי 2023.
♦ לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות באמצעות כתובת המייל iXBRL@isa.gov.il.

2. עמדת אי אכיפה בנוגע לדיווח ב-iXBRL
סגל רשות ניירת ערך הודיע כי לא יתערב במקום בו תאגיד המשתתף בשלב הוולונטרי יצרף לדיווח של דוח על המצב הכספי את סט הדוחות הכספיים במבנה מותאם לדיווח בשיטת iXBRL חלף צירוף האמור בפורמט PDF.
♦ לעיון בעמדת אי האכיפה שפורסמה בנדון >> לחצו כאן.

3. מדריך מקצועי ומסמך דגשים מנחים לתיוג
כחלק מהתארגנות התאגידים לשלב המנדטורי של דיווחי iXBRL, נדרש ביצוע מיפוי של סעיפי הדוחות הכספיים הראשיים ומציאת התיוג המתאים ביותר בטקסונומיה. את פעולת המיפוי המליצה רשות ניירות ערך לבצע מוקדם ככל הניתן גם מקום בו התאגיד אינו נוטל חלק בשלב הוולונטרי. בהקשר זה, רשות ניירות ערך פרסמה מדריך מקצועי מתוך מטרה לתמוך במאמצי התאגידים בהיערכות לדיווח המובנה ולסייע לתאגיד להחליט מה התגית המתארת בצורה מהימנה את הסעיף המתויג.
♦ לעיון במדריך >> לחצו כאן.

4. פרסום דוחות iXBRL בישראל לראשונה
סגל רשות ניירת ערך עדכן שעד כה הועלו למגנא עשרות דוחות (שנתיים ו/או רבעוניים), בפורמט החדש.
♦ לצפייה בדיווחים בפורמט החדש שעלו למגנא >> לחצו כאן.

5. מערכת שאילתות ותחקור נתונים
רשות ניירות ערך השלימה הקמת מאגר נתונים שבבסיסו יהיו כל הנתונים המדווחים במתכונת החדשה.
בנוסף, פותחה מערכת שאילתות המאפשרת הורדה ותחקור של הנתונים במאגר הנתונים הכספיים שתויגו.

לעדכון שפרסמה רשות ניירות ערך >> לחצו כאן 
חפשו לפי +