הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכונים בתחום החברות, ניירות ערך ושוקי הון

מרכז מדיה

עדכונים בתחום החברות, ניירות ערך ושוקי הון

23 יוני 2020

לקוחות וידידים נכבדים,

נשמח להביא לידיעתכם שני עדכונים שפורסמו לאחרונה:

1. הרחבת פלטפורמת המסחר במערכת "רצף מוסדיים" בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה היום, 23 ביוני 2020, כי אישרה לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לפתוח ערוצי מימון חדשים המקלים משמעותית על גיוס הון, חוב ומסחר בתאגידים ושותפויות שעיקר עיסוקן בתחומים הבאים בלבד: (א) מקרקעין ונדל"ן להשקעה (בחו"ל בלבד); (ב) מחקר ופיתוח (היי-טק), ובכלל זה קרנות הון סיכון; ו- (ג) קרנות מימון, ומכשירי גיוס הון נוספים אשר חלקם במסגרת תכניות הסיוע הממשלתי לסקטור העסקי ולמימון עסקים קטנים ובינוניים (לרבות אלה שיוקמו בעקבות משבר הקורונה).

הרחבת פלטפורמת המסחר תאפשר לתאגידים ושותפויות בתחומים מסוימים לגייס הון או חוב ממשקיעים כשירים באמצעות שימוש במערכת "רצף מוסדיים" של הבורסה, וכן תאפשר למשקיעים כשירים מסחר בניירות הערך.

לעדכון המלא בנושא הרחבת פלטפורמת המסחר למשקיעים כשירים >> לחצו כאן

2. יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואלים.

בנוסף ביום 21 ביוני, 2020 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מסמך הנחיות בדבר יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואלים. המסמך נועד לסייע בזיהוי והתמודדות עם סיכונים בתחום הלבנת הון ומימון טרור, הכרוכים בפעילות בנכסים וירטואלים, לרבות מטבעות וירטואלים.

לעדכון המלא בדבר יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואלים >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה.

מחלקת חברות, שוקי הון וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן.

חפשו לפי +