מרכז מדיה

עדכון לקוחות מיסים | עמדות חייבות בדיווח בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי לשנת המס 2019

2 ינואר 2020

אנו מבקשים לעדכנכם בחלק מן העמדות החייבות בדיווח אשר פורסמו על ידי רשות המיסים. עדכון זה מתמקד בחלק מהעמדות החייבות בדיווח והוא אינו מהווה רשימה ממצה של כל העמדות החדשות שפורסמו השנה.

נזכיר כי לפי דיני המס בישראל, מדי שנה רשאית רשות המיסים לפרסם רשימה של עמדות, אשר נישומים שנקטו אותן נדרשים לדווח על כך, ככל שנקיטת העמדה יוצרת יתרון מס גבוה מ-5 מיליון ש"ח בשנת המס בה ננקטה העמדה או 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. אי דיווח על נקיטת עמדה החייבת בדיווח כדין, משמעותו כאי הגשת דוח מס שחובה להגישו לפי הדין והוא עלול לגרור השלכות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

חשוב להדגיש כי אין כל מניעה לנקוט בגישה שסותרת את עמדות רשות המיסים (על אחת כמה וכמה כאשר חלק מן העמדות סותרות פסיקה של בית משפט או את סעיפי החוק עצמם, כפי שיפורט להלן), אך יש להקפיד לקיים את חובת הדיווח בגין נקיטת העמדה הסותרת.

רשימת העמדות החייבות בדיווח מתפרסמת רק לאחר קבלת הערותיהם של אנשי הפרקטיקה, לרבות לשכת עורכי הדין. כבכל שנה, נציגי משרדנו נקטו חלק מרכזי בגיבוש תגובת לשכת עורכי הדין לטיוטת הרשימה, תגובה אשר סייעה בצמצום מספר העמדות החדשות שהתפרסמו בשנת 2019 בכשליש לעומת טיוטת הרשימה שפורסמה על ידי רשות המיסים.

נזכיר כי רשימת העמדות הינה רשימה מצטברת, כך שהעמדות החדשות מצטרפות לאלו שכבר פורסמו בשנים עברו אשר גם בגינן נותרה חובת דיווח במקרים הרלוונטיים.

למשרדנו ניסיון עשיר בדיני מיסים ובטיפול בכל סוגיות המס שעולות מעדכון זה. אנו ממליצים לפנות אלינו לצורך בחינת הרלוונטיות של רשימת העמדות החייבות בדיווח, הן על מנת לוודא עמידה בחובות הנישומים, הן לצורך קבלת חוות דעת התומכות באימוץ פוזיציות המנוגדות לעמדות הנ"ל והן על מנת לתכנן בצורה אופטימלית התנהלות עתידית.

למסמך המלא ורשימת העמדות>> לחצו כאן

חפשו לפי +