מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מיסוי מוניציפלי | העלאת תעריפי ארנונה של חניונים בעיר תל-אביב

11 אפריל 2019

ברצוננו להביא לידיעתכם עדכון משפטי חשוב, מן העת האחרונה, בדבר פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

בצד פסק הדין נפקות כספית משמעותית בתחום העיר תל אביב, שכן מעתה חיוב הארנונה של כלל החניונים בתחום העיר המחויבים בסיווג "בניין המשמש לחניית רכב ללא תשלום" ייגדל בכ- 50-80% (תלוי באזור בו מצוי החניון).

לא זאת בלבד, אלא שבהתאם לפסק הדין יכול שהעירייה תקבע כי חניון נתון הינו נלווה לנכס העיקרי, ולפיכך  היא מוסמכת לחייבו בהתאם לתעריף הגבוה של הנכס העיקרי (כ- 260-380 ₪ למ"ר, תלוי באזור בו מצוי הנכס, כאמור).

לקריאת העדכון המלא, לחץ כאן.

חפשו לפי +