מרכז מדיה

מקומות עבודה – הקלות במגבלות

18 אוקטובר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

לאחר שהחל מתאריך 25 בספטמבר 2020 הוטלו על מקומות העבודה מגבלות שלא אפשרו פתיחה והפעלה של חלק מהם, קיבלה הממשלה החלטה שעוגנה בתקנות, לפיה החל מהיום, 18 באוקטובר 2020, תתאפשר פתיחה מחדש של מקומות העבודה השונים. בעדכון זה נעמוד בתמצית על המשמעויות המרכזיות של החלטת הממשלה בכל הנוגע לאפשרות פתיחתם מחדש ופעילותם של מקומות העבודה.

אילו מקומות עבודה יכולים להיפתח מחדש?

  • מאז ההחמרה האחרונה במגבלות, בתאריך 25 בספטמבר 2020, ככלל לא התאפשרה הגעה סדירה של עובדים למקומות העבודה, אלא אם כן מדובר במקום עבודה שהוחרג בתקנות, בשים לב לחיוניותו. זאת, נוסף לאפשרות הגעה של עובדים מסוימים שהגעתם הכרחית לצורך המשך התפקוד של מקום עבודה שלא הוחרג מהכלל האוסר על פתיחתם ופעולתם של מקומות העבודה.
  • החלטת הממשלה האחרונה, שעוגנה בתיקון לתקנות, קובעת כי החל מהיום, 18 באוקטובר 2020, תתאפשר ההגעה לכל מקומות העבודה ושהיית העובדים במקומות העבודה. 
  • בצד זאת, מקומות עבודה שפעילותם כרוכה בקבלת קהל לא יוכלו ככלל לקבל קהל, אלא אם כן הדבר הותר בתקנות. המגבלות בכל הנוגע לאפשרות קבלת קהל דומות בעיקרן לאלה שחלו בתקופה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כפי שפורטו בעדכון שנשלח עם הטלתן.

אילו מגבלות חלות במקומות עבודה עם פתיחתם מחדש?

  • במקומות העבודה הנפתחים מחדש, כמו במקומות העבודה שהמשיכו לפעול בתקופת הסגר, יוסיפו לחול ככלל התנאים והמגבלות שעוגנו בתקנות ביחס לריחוק חברתי ושמירה על היגיינה.
  • במסגרת זאת, וכפי שפורט בעדכונים קודמים, בין היתר יש לוודא במקומות עבודה בהם שוהים מעל עשרה עובדים מינוי של ממונה קורונה וחתימה על הצהרה בנוסח שמצורף לתקנות; יש לשמור ככל האפשר על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; יש להקצות ככל האפשר ציוד אישי קבוע לכל עובד; יש לשבץ ככל האפשר את אותם עובדים למשמרות במקומות עבודה בהם העבודה מתבצעת במשמרות; יש להסדיר מדידת חום בכניסה למקום העבודה ולא לאפשר כניסתו של מי שחום גופו הוא 38 מעלות ומעלה; ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות עד 10 אנשים; ככל שעובדים יכולים לבצע את עבודתם מהבית יש לאפשר זאת; יש ליידע את העובדים בדבר הצורך לעטות מסכות; ועוד הוראות נוספות החלות מכוח התקנות בנדון.
  • בניגוד להסדרים שחלו בגל הראשון של ההתמודדות עם נגיף הקורונה, לא קיימת מגבלה מספרית ביחס לשיעור העובדים שיכול לשהות בו זמנית במקום העבודה, אולם על המעסיק לוודא כי הוא עומד בכל אותם כללים ותנאים שנועדו להבטיח ריחוק חברתי וצמצום אפשרות ההדבקה.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה והבהרה בכל עת, ביחס למשמעויות הנובעות מאפשרות פתיחתם מחדש של מקומות העבודה והסוגיות הנוגעות לשגרת העבודה בצל נגיף הקורונה. נוסיף ונעדכן על כל התפתחות רלוונטית.
 
מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

להתייעצות בנושא פנו לעורכי דין לדיני עבודה שלנו

חפשו לפי +