הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

ועדת הכספים אישרה: הרחבת משטר הדיווח במס הכנסה לקבוצות רב לאומיות הפועלות בישראל

מרכז מדיה

ועדת הכספים אישרה: הרחבת משטר הדיווח במס הכנסה לקבוצות רב לאומיות הפועלות בישראל

15 יוני 2022

ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול (14 יוני 2022) לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לפקודת מס הכנסה ואת התקנות מכוחה, הקובעים חובת דיווח מפורטת לתאגידים רב לאומיים אשר חברת האם הסופית שלהן ממוקמת בישראל (CbCR) ואת הוספת חובת הדיווח של Master File. כן אישרה הוועדה תיקונים ותוספות לאופן הדיווח של ה- סטאדי המקובל כיום (יכונה בעתיד Local File). התיקון מיישם את ההמלצות של ארגון ה- OECD  בתחום ההימנעות ממס של תאגידים רב לאומיים ומממש התחייבות שקיבלה על עצמה ישראל בשנת 2016 ליישום ההמלצות, אשר ללא אימוצן היתה ישראל בסכנת כניסה ל"רשימה השחורה" של מדינות המסייעות להעלמת מס. להלן עיקרי התיקונים שאושרו:

CbCR: על פי התיקון שאושר, תאגיד בינלאומי אשר חברת האם הסופית שלו היא תושבת ישראל, יחויב להגיש, באמצעותה, דו"ח שנתי מקוון הכולל נתונים כספיים ועסקיים על כלל החברות בתאגיד הבינלאומי. דוח זה, המכונה CbCR, או Country by Country Report יועבר במסגרת חילופי מידע אוטומטיים למדינות אחרות שהן צד להסכם שעליו חתומה ישראל, ואשר בהן פועלות ישויות אחרות בתאגיד המדווח, ויחול על תאגידים אשר המחזור שלהם עולה על 3.4 מיליארד ש"ח. במקביל, תקבל רשות המסים בישראל דיווחים ממדינות אחרות שבהן פועלות חברות אם בתאגידים בינלאומיים הכוללים חברות הפועלות בשטח ישראל.

Master File: בנוסף, תחול חובת דיווח חדשה על חברות אשר המחזור שלהן עולה על 150 מיליון ₪, המכונה Master File. דוח זה מפרט את פעילות הקבוצה במבט רחב יותר מזה הנהוג היום ב- סטאדי, ואינו מחליף אותו אלא מתווסף אליו. חובה זו נהוגה כבר במדינות OECD רבות, אך בישראל יהיה הנוסח הנדרש מעט רחב יותר. רשות המסים ביקשה להחיל את חובת הדיווח כבר מרף דיווח נמוך משמעותית, אך לשכת עורכי הדין אשר יוצגה בדיונים בוועדת הכספים על ידי עו"ד (כלכלן) איל בר-צבי ממשרדנו, התנגדה ושכנעה את הוועדה כי יש לקבוע רף גבוה יותר – אשר לבסוף נקבע על 150 מיליון ₪ כאמור, בדומה למדינות אירופאיות רבות. כדאי לשים לב כי ישנם מקרים בהם תחול חובה זו על חברה בת ישראלית, אף שבמקום מושבה של החברה האם עדיין לא קיימת חובה כזו (למשל ארה"ב).

TP Study: ל- סטאדי הנהוג היום, אשר יכונה בעתיד Local File, יוכנסו מספר שינויים.

  • כיום יכול הנישום להמציא את הסטאדי לרשות המסים תוך 60 יום מעת בקשתה. רשות המסים רואה בסטאדי כמסמך אשר חייב להיות בידי הנישום ומעודכן באופן תמידי, משום שעל בסיסו בין היתר מוגש לרשות טופס 1385. לכן, ביקשה הרשות כי הנישום יצטרך להמציא את הסטאדי לפקיד השומה באופן מיידי עם בקשתו. משרדנו התנגד לבקשה ו- וועדת הכספים העמידה את התקופה להמצאת הסטאדי על 30 יום, כמקובל גם במדינות אחרות.
  • רשות המסים ביקשה לכלול בסטאדי את שמות המנהלים הבכירים בקבוצה כולה, בישראל וחו"ל; משרדנו התנגד לבקשה, בשם לשכת עורכי הדין, ועמדתנו התקבלה. כן תצטרך החברה הישראלית לכלול בסטאדי את תיאור התפקידים ומיקומם הגיאוגרפי של הבכירים, אך לא את שמם.
  • הסטאדי יצטרך לכלול את רשימת המתחרים של החברה.
  • הסטאדי יצטרף לכלול תיאור של ההסכמים הבין חברתיים העיקריים של חברה.

 

האמור לעיל הינו תיאור כללי של שינויי החקיקה הצפויים. לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם משרדנו.

מאיר לינזן | יו"ר

יו"ר המשרד וראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

 גיא כץ | שותף

מחלקת מיסים

katzg@herzoglaw.co.il

איל בר צבי | שותף

מחלקת מסים,

מחירי העברה

barzvie@herzoglaw.co.il

יובל נבות | שותף

מחלקת מיסים

navoty@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +