הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

השפעת המגבלות החדשות בשל התפשטות הקורונה על מקומות העבודה

מרכז מדיה

השפעת המגבלות החדשות בשל התפשטות הקורונה על מקומות העבודה

9 אוגוסט 2021

לקוחות וידידים יקרים,

נוכח העלייה בהיקף התחלואה כתוצאה מהתפשטות זן הדלתא, החליטה הממשלה על שורת צעדים במטרה להביא לירידה בהיקף התחלואה. במסגרת עדכון זה נסקור בתמצית את ההשלכות האפשריות של צעדים אלה על מקומות העבודה.

• בצד החלטה לפיה במשרדי הממשלה (ובמידת האפשר בכלל המגזר הציבורי) יצומצם שיעור העובדים השוהים במקום העבודה להיקף של 50%, בכל הנוגע לעבודה במגזר הפרטי התקבלה המלצה לפיה מעסיקים יפעלו לעידוד עבודה מרחוק. 
הגם שמדובר בהמלצה בלבד, מעסיקים המבקשים ליישם מודל של עבודה מרחוק ביחס לחלק מהעובדים מוזמנים לפנות לייעוץ פרטני.
• במסגרת החמרת המגבלות הנוגעות ליישום מודל "התו הירוק" נקבע, בין היתר, כי תתאפשר כניסה למקומות בהם נערכים כנסים, לאזורי ישיבה במבנה בבית אוכל ולמכוני כושר, ללא תלות בכמות השוהים במקום, רק למי שיציג אישור "תו ירוק" בדבר היותו מחוסן או מחלים. 
מי שאינו מחוסן או מחלים יוכל להיכנס למקומות בהם נדרשת הצגת "תו ירוק" רק בכפוף לאישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית. אישור זה מתייחס לבדיקת קורונה מיידית שנערכה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה. זאת, להבדיל מבדיקת PCR, שהאישור ביחס אליה תקף לפרק זמן של 72 שעות. באופן זמני, עד יום רביעי הקרוב, 11.8.2021, תתאפשר כניסה למקומות בהם נדרשת הצגת אישור "תו ירוק" גם עם הצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקת PCR. בדיקות הקורונה המיידיות אינן ממומנות על ידי המדינה.

מקומות בהם נדרשת הצגת אישור "תו ירוק" מחויבים, בין היתר, להציב שלט בכניסה בדבר חובת הצגת אישור המאפשר כניסה למקום; להכניס למקום רק את מי שמורשה להיכנס; ולמנות אחראי על ביצוע הפעולות המתחייבות.

הגם שהמגבלות האמורות אינן חלות במישרין על מקומות עבודה, הרי שמעסיקים המקיימים כנסים, או מפעילים חדרי אוכל או חדרי כושר במקום העבודה, מוזמנים לפנות לייעוץ פרטני בכל הנוגע לקיום הכנסים והפעלת חדרי האוכל וחדרי הכושר.

• מעסיקים המבקשים להתנות כניסתם של עובדים למקום העבודה בהצגת אישור "תו ירוק" או תוצאה שלילית של בדיקה מוזמנים אף הם לפנות לייעוץ פרטני בהקשר זה. זאת, בין היתר נוכח השינויים השונים בהסדרים התחיקתיים, לרבות הטלת התשלום בגין ביצוע הבדיקות על הנבדק; השינוי במודל המאפשר קבלת דמי אבטלה לעובדים השוהים בחופשה ללא תשלום; וכן נסיבות הנוגעות למצב התחלואה והיקפה ונסיבות הרלוונטיות למקום העבודה.
 • ההנחיות המחייבות בידוד הוחמרו בהקשרים שונים. במסגרת זאת, חלה חובת בידוד על מבוגר מחוסן המטפל בילד עד גיל 12 שהתגלה כמאומת.
כמו כן הורחבה חובת הבידוד לשבים מחו"ל. בהקשר זה הוחלט, כי בכפוף לאישור ההסדר התחיקתי בנדון, החל מיום שני הקרוב, 16.8.2021 תחול חובת בידוד באופן מלא (לרבות על מחוסנים ומחלימים) ביחס לחוזרים מכל המדינות, להוציא מספר מדינות מצומצם שהחזרה מהן מחייבת, לגבי מחוסנים ומחלימים, בידוד עד לקבלת תשובה שלילית או 24 שעות ממועד החזרה לישראל (לפי המוקדם). זאת, בצד מדינות שהנסיעה אליהן אסורה (אלא באישור ועדת חריגים) והחזרה מהן מחייבת בידוד מלא.

רשימת המדינות שהחזרה מהן מאפשרת בידוד מקוצר כוללת את אוסטריה, אוסטרליה, הונג קונג, הונגריה, טיוואן, מולדובה, ניו זילנד, סין, סינגפור וצ'כיה.

רשימת המדינות שהנסיעה אליהן אסורה כוללת את בולגריה, ברזיל, גאורגיה, מקסיקו, ספרד ותורכיה.

• על רקע החמרת ההנחיות בנוגע לבידוד, תשומת הלב מופנית לתיקון חקיקה שהתקבל ביום 5.8.2021, לפיו דמי הבידוד שישולמו החל ממועד זה (ובגינם ניתן לדרוש שיפוי מהמדינה) לעובד מחוסן, מחלים, מנוע חיסון או מי ששוהה בבידוד עם ילדו שחלה יוסיפו להיות בשיעור השווה לדמי מחלה; ומנגד, דמי הבידוד לעובדים שאינם מחוסנים יהיו בשיעור של 75% בלבד מגובה דמי המחלה.
 נוסיף לעדכן אתכם ביחס להתפתחויות השונות.

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +