מרכז מדיה

איגוח – הנפקות ציבוריות של אגרות חוב מגובות בנכסים

4 יוני 2020

רשות ניירות ערך פרסמה מסמך בנושא הנפקות ציבוריות של אגרות חוב מגובות נכסים המפרט את המאפיינים המרכזיים של עסקאות האיגוח

לקוחות ועמיתים יקרים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה מסמך לתאגידים שמטרתו הגברת ההכרות וההבנה עם המאפיינים המרכזיים של עסקאות האיגוח, והצגת המאפיינים של עסקאות איגוח פשוטות יחסית במטרה להגביר את הוודאות המשפטית בקרב גורמים השוקלים הנפקה ציבורית של אגרות חוב מגובות בנכסים.

עסקת איגוח היא עסקה שבה מונפקות תעודות התחייבות שפירעונן מובטח על ידי תזרים מזומנים צפוי ומוגדר, הנובע מתיק אשראי הכולל נכסים מגבים. הנפקת תעודות ההתחייבות מתבצעת על ידי תאגיד ייעודי לביצוע האיגוח (SPV), אשר קיבל את הנכסים המגבים בהמחאה מאת תאגיד אחר (המכונה יזם) בגין תמורת הנפקת תעודות ההתחייבות. השימוש בתאגיד הייעודי נועד לאפשר השקעה שהסיכון הכרוך בה ממוקד לנכסים המגבים בלבד, ללא הסיכון הכרוך בהשקעה כוללת ביזם. לשם כך, נדרש שעסקת האיגוח תהיה נפרדת מהיזם מבחינה משפטית וכלכלית, ולא תהא כפופה לסיכוני חדלות הפירעון שלו. תיק הנכסים המגבים משמש כמקור הבלעדי לפירעון החוב.

עסקאות איגוח מאפשרות להביא לפיזור יעיל יותר של הסיכונים בשווקים הפיננסיים, וכך לספק מקורות מימון נוספים לכלכלה. פיתוח השוק עשוי להגשים שתי תכליות עיקריות –

א. יצירה של מקור מימון אטרקטיבי לכלכלה הריאלית המקומית, ובפרט לעסקים קטנים ובינוניים –  במסגרת עסקאות איגוח המתקיימות בשווקים מפותחים, פרטים וגופים המבקשים לקבל הלוואה עשויים לקבל אשראי בתנאים נוחים יותר מכפי שהיו יכולים אלמלא היה קיים.
ב. גיוון והרחבה של הזדמנויות ההשקעה והחיסכון לציבור, הזמינות לציבור בישראל.

הרשות מבהירה כי ישנם יתרונות בשוק האיגוח הציבורי על פני שוק האיגוח הפרטי. יתרונות אלה נוסעים בעיקר מהאחריות המוטלת מכוח דיני ניירות ערך על המנפיקים (ובכלל זה: שקיפות, ביקורת, ממשל תאגידי ציות ואכיפה).

חשוב לשים לב:

  1. מדובר במסמך מדיניות שאחת ממטרותיו היא לאפיין את עסקאות האיגוח שהרשות מעוניינת לקדם בשל העובדה שהן נתפסות בעיניה "כפשוטות יחסית".
  2. הפרסום פותח את הדלת עבור מנפיקים שמעוניינים לבצע איגוח ציבורי, ומבהיר מהן ציפיות הרשות בבואה לאשר איגוח ציבורי כאמור (ובפרט, אילו עסקאות איגוח יחשבו ל – "פשוטות" וצפויות לקבל תמיכה וטיפול מהיר יחסית מהרשות).
  3. המתווה יוצר הזדמנות מידית למנפיקים היות שאינו דורש תיקון חקיקה.
  4. במקביל ועל אף שהמתווה המוצע אינו דורש עדכון חקיקה, סבורה הרשות כי לשם פתוח שוק האיגוח בישראל רצוי לייצר תשתית חקיקתית מתאימה בתחומי החקיקה, המיסוי, הרגולציה והחשבונאות.

לתרגום באנגלית למסמך שפרסמה הרשות >> לחצו כאן

להודעה המלאה של הרשות >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגייה.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +